FM vysielač Zapojenie známe z iných stránok
FM rádio s TDA7000 FM prjímač s použitím jedného IO
Solárny robot Tiež známe zapojenie
Onesk. pripojenie reproduktorov Zapojenie zvyšujúce ich životnosť
Farebné značenie rezistorov Výpočet odporu pomocou prúžkov
Zapojenie vývodov tranzistorov Tabuľka
LCD k PC Informačný displej
Zapojenie konektorov v PC Tabuľka
Ovládanie PC Pomocou diaľkového ovládača.
Značky pre číselníky meracích prístrojov Tabuľka
Bežiaci text S maticou 16x8 tvorenou LED
Mini zosík Zosilovač s TDA 2822
Hracia kocka Taká elektronická